במהלך בדיקת בדק בית בוחנים לעומק את תקינות המרצפות בדירה מכיוון שהמרצפות הן חלק בלתי נפרד מאיכות טיב הבנייה בדירה, במיוחד המרצפות בחדר האמבטיה והשירותים. ברוב המקרים נתקלים במהלך בדיקת ריצוף בכמה ליקויי בניה נפוצים.

מהנדס בדק בית בוחן דירה חדשה מקבלן על מנת לאתר את כלל ליקויי הבניה הקיימים בדירה. במהלך בדיקה דירה חדשה מקבלן כמובן שלא פוסחים על אף ליקויי בניה, אך יש מספר ליקויי בניה שמהנדס בדק הבית שואף לאתר במהלך הבדיקה, מכיוון שהוא מודע לחשיבות של תיקון הליקויים הללו בהקדם על ידי הקבלן.

בדיקת ריצוף היא חלק חשוב מבדיקה של בדק בית כי ליקויים במרצפות הדירה הם מהליקויים שיש לטפל בהם בהקדם, עקב כך שהם יכולים לגרום לרטיבות בשלד המבנה. ברוב המקרים, במהלך בדיקת ריצוף, מתגלים כמה ליקויים נפוצים שכדאי להכיר.

חוסר איטום במשקים בין המרצפות בדירה

המפרט הכללי סעיף 10034 דורש שהמישקים של המרצפות (הרווחים בין המרצפות) ימולאו בחומר איטום ("רובה") חרושתית. בנוסף, אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון אריחים. כל מהנדס בדק בית בוחן האם מילוי המשיקים אחיד, ללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן על ידי רוכש הדירה/מפרט הדירה.

במקרים רבים מגלה מהנדס בדק בית במהלך הבדיקה, שחסר רובה במשיקים של המרצפות. כפי שניתן לראות בתמונה הבאה שנלקחה מחוות דעת הנדסית של בדיקת בדק בית בדירה חדשה שחברתנו ביצעה לאחרונה:

חוסר רובה במשיקים

חוסר רובה במשיקים

המלצת מהנדס בדק הבית לקבלן היא לעבוד על פי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 שדורש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת בכדי שהגוון של ה"רובה" יהיה אחיד. בנוסף, על פי הגדרה 1.3.18, יש לתכנן מישקי הפרדה בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים כגון מישקים בין רצפה לעמודים (מחופים באריחים או לא מחופים) ובין אריחי קרמיקה לחומרים אחרים המחפים את הרצפה.

אריחים בולטים במשטח קירות הדירה

ליקוי בנייה נפוץ נוסף המתגלה בדרך כלל במהלך בדיקת ריצוף דירה חדשה מקבלן הוא התקנה של אריחים בצורה בולטת ולא אסתטית. ניתן לראות בתמונה הבאה כיצד אחד האריחים הצמודים לקיר בולט החוצה בהשוואה לכלל משטח האריחים הצמודים לקיר:

בדיקת ריצוף - אריח בולט בקיר

בדיקת ריצוף – אריח בולט בקיר

בליקויי בניה שכאלו על הקבלן לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות מהמישור בהתאם לנדרש בתקנה 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2 ותקנה 789 המציינים שנדרש הפרש גובה מקסימאלי של 1.5 מילימטר כאשר רוחב המישק בין האריחים הוא 3-5 מילימטר, והפרש גובה מקסימלי של 1.8 מילימטר כאשר רוב המישק בין האריחים הוא גדול מ-5 מילימטר.

מפלס פני רצפה משתנה בין חדרים בדירה

ליקוי בניה נפוץ בהנחת המרצפות בדירה שקשה מאוד להבחין בו בלי הכלים המתאימים למדידה הוא, מפלס רצפה המשתנה בין החדרים בדירה. כלומר, המרצפות הונחו בגבהים שונים בין החדרים. ליקוי בנייה זה סותר את תקנות הבנייה 5566.2 סעיף 3.2 הטוען שנדרש שפני הרצפה יתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון הדירה, למעט בשטחים לא מקורים או החשופים לגשם (שם השיפוע צריך להיות 1% לכיוון פתחי הניקוז).

לדוגמה, במהלך בדיקת דירה חדשה מקבלן של חברתנו התגלה שיש הבדלים משמעותיים במפלס פני הרצפה בין החדרים בדירה. למשל בסלון הדירה נמדדה סטייה של 18 מילימטר משיפוע הבסיס, בחדר השינה המרכזי נמדדה סטייה של 11 מילימטר, בחדר שינה הילדים נמדדה סטייה של 14 מילימטר וכן הלאה.

במקרים שכאלו הקבלן חייב לפרק את המרצפות במקומות שחורגים ממפלס פניה הרצפה בדירה ולהניח מחדש את המרצפות לפי המפלס התקין התואם לגובה המפלס בתוכניות הבנייה של הדירה.

רוצים להכיר עוד ליקויי בנייה נפוצים? יש 4 ליקויים נפוצים שכל מהנדס בדק בית מגלה בקלות