בדיקת רכוש משותף – איתור ליקויים בבניין ורכוש משותף.

בדיקת רכוש משותף הנה אחת הבדיקות החשובות ביותר בתחום ההבניה ההנדסי בכלל ובתחום פיקוח הבניה בפרט. בדומה לבדק בית פרטי גם בדיקה זו מ