במהלך בדיקת בדק בית חדש יכולים להיות מאותרים מספר רב של ליקויי בניה, הרבה מעבר לליקויי הבניה הנפוצים והמוכרים. במידה וגם אתם הזמנתם בדיקת ליקויי בניה לבית פרטי חשוב שתכירו עוד כמה ליקויי בניה קטנים שיכולים בהחלט להימצא בנכס.

ליקויי בניה המפורטים בחוות דעת הנדסית של מהנדס בדק בית יכולים להיות כל בעיה מבנית, קוסמטית ובטיחותית אשר נוגדת את תקני הבניה. יש רשימה ארוכה ומגוונת של ליקויי בניה אשר יכולים להיות מאותרים במהלך בדיקת בית חדש, רשימה ארוכה הרבה מעבר לליקויי הבניה הנפוצים כגון רטיבות וליקויי בניה קוסמטיים.

להמחשת מגוון ליקויי הבניה שיכולים להיות מאותרים בבית חדש, אנו רוצים לשתף אתכם במספר ליקויי בניה שהתגלו במהלך בדיקה של חברתנו בבית חדש שהתבצעה לפני קבלת המפתח מקבלן. בדיקת בדק הבית התבצעה במבנה בית פרטי באזור הצפון. במועד בדיקת בדק הבית הנכס היה מחובר לתשתיות מים וחשמל והלקוח היה נוכח במהלך הבדיקה. להלן כמה ליקויי בניה שהתגלו במהלך הבדיקה שכנראה לא הכרתם:

1. רוחב שלח מדרגות לא תקין

הבית החדש הנו בית של שתי קומות אשר העלייה לקומה השנייה מתבצע דרך גרם מדרגות טרפזי. בבדיקה של מהנדס בדק הבית נמצא שהרוחב של כל מדרגה בצד עיקול גרם המדרגות הוא רק 5 סנטימטרים בלבד בעוד שהמינימום הנדרש לרוחב שלח מדרגה על פי תקנות הבניה הוא בכלל 15 סנטימטרים (תקנות תכנון והבניה סעיף 3.2.2.22).

מדובר על ליקוי בנייה בלתי הפיך, מכיוון שלא ניתן לבנות מחדש את המדרגות. לכן, בחוות הדעת ההנדסית ממליץ מהנדס בדק הבית ללקוח להיוועץ עם שמאי מקרקעין בנוגע לאפשרות של ירידת ערך הנכס.

2. אין בית אחיזה במדרגות הבית

בהמשך לליקוי רוחב המדרגות אותר גם שהקבלן לא התקין בית אחיזה כלשהו בגרם המדרגות. כלומר, אין מעקה אחיזה כלשהו לפחות בצד אחד של המדרגות. על פי תקן 1142 סעיף 7.3 נדרש בכל גרם מדרגות המכיל 3 מדרגות או יותר בית אחיזה בצד אחד לפחות של המדרגות.

ליקויי בניה זה מהווה מפגע בטיחותי אשר יכול לגרום לנפילה של אחד הדיירים במדרגות. על הקבלן להתקין בית אחיזה בגובה של 90-105 סנטימטרים.

3. ארגז התריסים ממוקם מחוץ למבנה

ארגז התריסים, המקום שבו יושב מנגנון התריס והתריס עצמו כאשר הוא מורם, צריך להיות ממוקם בפנים הבית מעל התריס. במהלך בדיקת הבית גילה מהנדס בדק הבית מטעם חברתנו שבמקומות מסוימים בבית הפרטי ארגז התריס ממוקם מחוץ למבנה, מה שיוצר מפגע אסתטי. ניתן לראות המחשבה בתמונה הבאה:

בדק בית חדש

בדק בית חדש

עלות התיקון של ליקויי הבניה הזה מוערך על ידי מהנדס בדק הבית בעלות של 3,500 שקלים.

4. חוסר גימור רובה בחדר האמבטיה

גימור רובה בין האריחים בחדר האמבטיה הוא דבר חשוב ביותר בגלל שהוא מונע היווצרות של עובש ורטיבות. בעקבות כך, קיים סעיף 3.1.3 בתקנות הבניה אשר דורש שבמקרים בהם הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה יהיו שטחי המגע אטומים למים.

במהלך בדיקת בדק הבית אותרו מספר מקומות ללא גימור רובה – ליקויי בניה שדורשים תיקון על ידי הקבלן.

5. אי סימון נתיכים בלוח החשמל

אחד מליקויי הבניה הכי פחות מוכרים הוא חוסר סימון נכון של נתיכים בלוח החשמל הראשי. תקנות החשמל קובעים שמבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. כל הסימונים יהיו ברורים ובני קיימא.

במהלך בדק הבית החדש גילה מהנדס בדק הבית שאין סימונים בלוח החשמל של הבית. נדרש להזמין חשמלאי לסימון הנתיכים כהלכה בלוח החשמל.