לאחר בדיקת בדק בית בדירה חדשה מקבלים דוח ממצאים של כל ליקויי בניה שאותרו בדירה. חוות דעת הנדסית של הבודק מתייחסת לכל ליקוי בניה שאותרו. חשוב לדעת כיצד מפורט ליקוי בניה בדירה חדשה בחוות הדעת ההנדסית, אז החלטנו לשתף אתכם בכמה דוגמאות של ליקויי בניה מחוות דעת הנדסית שבוצעה על ידי חברתנו.

לפני קנייה של דירה חדשה מקבלן מזמינים מהנדס בדק בית לאיתור ליקויי בניה ומתן חוות דעת הנדסית. בודק הדירה מבצע בדיקה מקיפה לאיתור כלל ליקוי הבניה הקיימים ומעניק לקונה חוות דעת הנדסית המפרטת את כלל ליקויי הבניה שאותרו בדירה, כאשר דוח הממצאים הזה יעבור לטיפול הקבלן בליקויים.

כל רוכש דירה חדשה מקבלן חייב להכיר טוב את חוות הדעת ההנדסית שהוא מקבל בכדי שהוא יוכל להבטיח שקבלן הדירה מטפל בכלל ליקויי הבניה שאותרו, ולכן, חשוב להכיר דוגמאות לפירוט ליקויי בניה של מהנדס מומחה בדק בית.

חברתנו השלימה לאחרונה בדיקת בדק בית בדירה חדשה בבניין מגורים בירושלים. הבדיקה נערכה לפני מסירת המפתח ללקוח. להלן מספר דוגמאות לפירוט של ליקוי הבניה בדירה חדשה כפי שהם צוינו בחוות הדעת ההנדסית שהוענקה לרוכש הדירה:

ליקוי איטום וניקוז בדוח בדק בית

במרפסת שמש: יש לבצע פרט ניקוז של מרפסת כנדרש. ישנם ליקויים בביצוע פרט ניקוז כפול של מרפסת. עלות תיקון ליקוי בניה 3,500 שקלים.

ציטוט מתקנות הבנייה: שטחים מרוצפים החשופים לגשם, שהאריחים יונחו בהם על תשתית לא קשיחה ינוקזו ניקוז כפול: הן פני השטח המרוצף והן פני שטח שכבת האיטום שמתחת לתשתית ינוקזו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1205 חלק 2.

ניתן לראות דוגמה לליקוי הבניה במרפסת הדירה בתמונה הבאה:

ליקוי ניקוז מרפסת

ליקוי ניקוז מרפסת

ליקוי ריצוף בדוח בדק בית

בחדר אמבטיה: לא בוצעו מישקי הפרדה ממולאים בחומר גמיש בין האריחים ברצפת החדרים רטובים כנדרש. עלות תיקון ליקוי בניה 3,600 שקלים.

ציטוט מתקנות הבנייה: יש לתכנן מישקי הפרדה בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים כגון מישקים בין רצפה לעמודים ולקירות (מחופים באריחים או לא מחופים) בבנייני ציבור, בבנייני מסחר ובאזורים רטובים בבנייני מגורים. או בין אריחי קרמיקה לחומרים אחרים המחפים את הרצפה. לפי התקן הישראלי ת"י 1555 חלק 3.

ליקוי כלים סניטריים בדוח בדק בית

בחדר רחצה: תחתית אסלה בחדר רחצה פגום/משופע בשיירי פסולת. עלות תיקון ליקוי בניה 1,200 שקלים.

ציטוט מתקנות הבנייה: האסלה תהיה שלמה ללא מקצועות חדים, ללא פגמי צורה וללא כל ליקוי אחר העלול לפגום בתפקודה. כל משטחי האסלה יהיו מצופים בשכבה זגוגית, חלקה, מבריקה ובעל גוון אחיד. ההיקף החיצוני של צינור המוצא יהיה חלק, ללא חריצים וללא גלים. לפי התקן הישראלי ת"י 146.

ניתן לראות דוגמה לליקוי הבניה באסלה בתמונה הבאה:

ליקוי בניה בדירה חדשה - אסלה פגומה

ליקוי בניה בדירה חדשה – אסלה פגומה

ליקוי אינסטלציה בדוח בדק בית

בחדר שירות: צינורות צנרת האינסטלציה בחדר השירות עוברים דרך הקיר ללא שרוולים תקינים. עלות תיקון ליקוי בניה 3,800 שקלים.

ציטוט מתקנות הבנייה: מעבר צינורות דרך רצפות, קירות, תקרות וגגות ייעשה באמצעות שרוולים מצינורות פלדה מגולוונים או פי.וי.סי או אסבסט-צמנט, שיבוטנו או ייקבעו בתוך הבנייה. במקרה של מעבר צינורות דרך קירות חיצוניים יש למלא את המרווח בין הקיר לבין השרוול בחומר אטימה לשימוש בבניינים. לפי המפרט הכללי 07014 שרוולים ומעברים.

ליקוי חשמל בדוח בדק בית

ברחבי הדירה: נקודות גופי תאורה מותקנות באופן רופף ואינן מקובעות כיאות לתקרה. מדובר על מפגע בטיחותי. עלות תיקון ליקוי בניה 150 שקלים לכל נקודה.

ציטוט מתקנות הבנייה: ציוד חשמלי של מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו. סעיף 5(א) בתקנות החשמל.